• 10 ماه پیش

 • 84

 • 18:24

صدای مکو | شماره شش

صدای مکو
0
0
0

صدای مکو | شماره شش

صدای مکو
 • 18:24

 • 84

 • 10 ماه پیش

توضیحات

این شماره از صدای مکو به مرور دستاوردهای مراکز مختلف شرکت مپنا (مکو) در سال ۱۴۰۱ اختصاص داره:

 • مرکز انرژی
 • واحد مهندسی EBOP
 • مرکز دیجیتال سازی
 • مرکز برقی سازی
 • الکترونیک قدرت
 • اتوماسیون و کنترل فرآیند
 • روابط عمومی

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads