• 1 سال پیش

  • 48

  • 10:32

صدای مکو | شماره ۴

صدای مکو
2
2
0

صدای مکو | شماره ۴

صدای مکو
  • 10:32

  • 48

  • 1 سال پیش

توضیحات

موضوعاتی که در این شماره به آن پرداخته ایم:

ترندهای کلیدی امنیت اینترنت اشیا در سال ۲۰۲۳

تصورات غلط امریکایی ها پیرامون وسایل نقلیه الکتریکی

سوگیری های جنسیتی مترجم گوگل و جایگاه اخلاق در کاربرد هوش مصنوعی


shenoto-ads
shenoto-ads