• 1 سال پیش

 • 84

 • 09:50

صدای مکو | شماره ۲

صدای مکو
1
1
0

صدای مکو | شماره ۲

صدای مکو
 • 09:50

 • 84

 • 1 سال پیش

توضیحات

موضوعاتی که در این شماره به آن پرداخته ایم:

 • ۵ روند الکترونیک قدرت تا پایان سال ۲۰۲۲:
 1. شارژهای GaN
 2. منابع تغذیه GaN در دیتا سنترها
 3. وسایل نقلیه الکتریکی
 4. پایداری
 5. کمبود عرضه


 • شارژ خودکار وسایل نقلیه الکتریکی و آینده این صنعتshenoto-ads
shenoto-ads