• 7 ماه پیش

  • 60

  • 07:39

صدای مکو | شماره 8

صدای مکو
0
0
0

صدای مکو | شماره 8

صدای مکو
  • 07:39

  • 60

  • 7 ماه پیش

توضیحات

موضوعاتی که در این شماره از پادکست صدای مکو به آن پرداخته ایم

اولین شبکه برق دیجیتال هولگرافیک در چین به کمک پهبادها

نمایش دستگاه های خانه هوشمند در اولین اجلاس اروپایی سامسونگ

نظارت بر سلامت تیغه ها در توربین های بادی به وسیله راه کارهای شنیداری هوشمند


shenoto-ads
shenoto-ads