• 9 ماه پیش

  • 259

  • 29:59

رسانه‌ها چگونه شورش به پا می کنند؟ (بخش دوم)

نوید کمالی
0
0
0

رسانه‌ها چگونه شورش به پا می کنند؟ (بخش دوم)

نوید کمالی
  • 29:59

  • 259

  • 9 ماه پیش

توضیحات

برای دسترسی یه محتوای بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید:

www.NavidKamali.ir


با صدای
نوید کمالی
Navid Kamali
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads