• 1 سال پیش

  • 69

  • 21:44

شناخت نسل Z یا نوجوانان / نوع برخورد و تعامل با گروه سنی جوان و نوجوان(Z Generation)

نوید کمالی
0
0
1

شناخت نسل Z یا نوجوانان / نوع برخورد و تعامل با گروه سنی جوان و نوجوان(Z Generation)

نوید کمالی
  • 21:44

  • 69

  • 1 سال پیش

توضیحات

صدای انقلاب شماره 561

رادیو صدای انقلاب| موضوع: شناخت نسل Z یا نوجوانان / نوع برخورد و تعامل با این گروه سنی


www.NavidKamali.ir


با صدای
نوید کمالی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads