• 1 سال پیش

  • 103

  • 01:33:38

آشنایی با تکنیک‌های گفتگو با دهه‌هشتادی‌ها (نسل Z)

نوید کمالی
0
0
0

آشنایی با تکنیک‌های گفتگو با دهه‌هشتادی‌ها (نسل Z)

نوید کمالی
  • 01:33:38

  • 103

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این پادکست برخی از مهمترین تکنیک‌های گفتگو و برقراری ارتباط با نسل Z آموزش داده است ...


www.NavidKamali.ir


shenoto-ads
shenoto-ads