• 1 سال پیش

  • 17

  • 30:00

نوید کمالی / دو قطبی سازی اجتماعی امنیتی شده چیست؟ - بخش دوم گفتگو

نوید کمالی
1
1
0

نوید کمالی / دو قطبی سازی اجتماعی امنیتی شده چیست؟ - بخش دوم گفتگو

نوید کمالی
  • 30:00

  • 17

  • 1 سال پیش

توضیحات
برنامه رادیویی امواج شبهه | سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ در این برنامه به بررسی نقش هدایتگری رسانه های بیگانه در ساختارشکنی های فرهنگی و اجتماعی پرداختیم. www.NavidKamali.ir

shenoto-ads
shenoto-ads