• 1 سال پیش

  • 21

  • 30:00

تحلیل و آسیب شناسی نسل Z - بخش دوم

نوید کمالی
0
0
0

تحلیل و آسیب شناسی نسل Z - بخش دوم

نوید کمالی
  • 30:00

  • 21

  • 1 سال پیش

توضیحات

این برنامه در رادیو گفت و گو به تاریخ 20 فروردین ماه 1402 منتشر شده است

www.NavidKamali.ir


با صدای
نوید کمالی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads