• 6 سال پیش

  • 70

  • 11:48

9 عادتی که پیش از رسیدن به سی سالگی باید در وجود خود نهادینه کرده باشید

دیجیاتو
1
1
1

9 عادتی که پیش از رسیدن به سی سالگی باید در وجود خود نهادینه کرده باشید

دیجیاتو
  • 11:48

  • 70

  • 6 سال پیش

توضیحات
از بیست سالگی تا سی سالگی برای هر کسی دوران اکتشاف است. ما در این دوران کشف می کنیم که هستیم، چه می خواهیم و چگونه خواسته هایمان را تحقق می بخشیم. عاداتی که در این دوره ی زمانی پیدا می کنیم معمولاً تا آخر عمر همراهمان خواهند بود و اساس زندگی ما به عنوان یک بزرگسال را تشکیل خواهند داد. بنابراین بهتر است در این دوران طلایی مواظب عادت هایمان باشیم. در ادامه می توانید عادت هایی را از نظر بگذرانید که از میان توصیه های کارآفرینان، دانشگاهیان و بزرگان انتخاب شده اند. نهادینه شدن این رفتار ها به عنوان عادت در ابتدای راه زندگی، می تواند موفقیت یک عمر شما را رقم بزند.

shenoto-ads
shenoto-ads