• 6 سال پیش

  • 49

  • 08:02

چگونه رابطه بهتری با همکارانمان داشته باشیم؟

دیجیاتو
1
1
0

چگونه رابطه بهتری با همکارانمان داشته باشیم؟

دیجیاتو
  • 08:02

  • 49

  • 6 سال پیش

توضیحات
اغلب ما در حدود یک سوم از زندگی خود را در محیط کار سپری می کنیم بنابراین منطقی خواهد بود اگر همان میزان انرژی را صرف بهبود روابط کاری مان نماییم که در زندگی شخصی خود صرف می کنیم. مطالعات متعدد نشان می دهند که یکی از عوامل کلیدی تاثیر گذار در ایجاد شادی، داشتن یک دوست در محیط کار است. اما این مساله صرفا کار کردن شما را لذت بخش نخواهد کرد و علاوه بر این باعث می شود که ارتباط بهتری با اطرافیان خود در این محیط داشته باشید و بهره وری تان را نیز افزایش دهید. براساس پژوهشی که در سال 2014 میلادی توسط شرکتی به نام Globeforce انجام گرفت، هر چه دوستان یک فرد در محیط کار بیشتر باشند، فرد شادتر بوده و بهره وری بیشتری خواهد داشت. براساس این پژوهش، بخش اعظمی از کارمندانی که در محیط کار خود دوستانی دارند (71 درصد از آنها) اظهار داشته اند که عاشق شرکت خود هستند و این در حالی است که 24 درصد از آنهایی که دوستی در محیط کار نداشتند کاملا برعکس این را گفتند.

shenoto-ads
shenoto-ads