• 6 سال پیش

  • 82

  • 05:31

چرا نباید در برابر سختی ها تسلیم شد؟

دیجیاتو
2
2
0

چرا نباید در برابر سختی ها تسلیم شد؟

دیجیاتو
  • 05:31

  • 82

  • 6 سال پیش

توضیحات
آلبرت انیشتین، وینسنت ون گوگ، توماس ادیسون و بسیاری از مشاهیر عالم، همگی یک ویژگی مشترک داشتند؛ همه آنها پیش از رسیدن به موفقیت شکست های سختی را تجربه کردند. ادیسون در مورد شکست هایش اینطور می گفت: من شکست نخورده ام، بلکه ده ها هزار راه را یافتم که به نتیجه نمی رسند. ناامید نمی شوم چراکه هر تلاش ناموفقی می تواند گامی به سمت جلو باشد. اولین کتاب سوس گایزل مشهور به دکتر سوس داستان نویس مطرح آمریکایی بیش از 27 مرتبه از سوی ناشران رد شد اما او هیچگاه امید خود را از دست نداد و تسلیم نشد. انیشتین تا پیش از چهار سالگی اش قدرت تکلم نداشت و تا هفت سالگی خواندن نمی دانست اما موفق شد جایزه نوبل را دریافت کند و به چهره ماندگار فیزیک مدرن بدل گردد.

shenoto-ads
shenoto-ads