• 6 سال پیش

  • 77

  • 08:06

20 رفتار نامطلوب در محیط کار

دیجیاتو
5
5
0

20 رفتار نامطلوب در محیط کار

دیجیاتو
  • 08:06

  • 77

  • 6 سال پیش

توضیحات
آنها که کار تمام وقت دارند بخش اعظمی از زمان خود در شبانه روز را در محیط کار و با همکارانشان می گذرانند و به همین خاطر دور از ذهن نیست که خواسته یا ناخواسته به واسطه برخی عادات نامطلوب خود باعث آزرده خاطر شدن همکارانشان شوند. دیر رسیدن سر کار، دیر رسیدن در جلسات کاری، وانمود کردن به بیماری، مصرف غذاهایی با بوی تند و ... مواردی از این قبیل هستند.

با صدای
الیاس گرجی
فاطمه دولتی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads