• 8 ماه پیش

  • 39

  • 01:10:22

گفت‌وگو با اسلام‌پژوهان (۸): تحول رویکردهای فقهی و تفسیری به‌ مسائل زنان

رادیو دورنما
0
0
0

گفت‌وگو با اسلام‌پژوهان (۸): تحول رویکردهای فقهی و تفسیری به‌ مسائل زنان

رادیو دورنما
  • 01:10:22

  • 39

  • 8 ماه پیش

توضیحات

در هشتمین شماره از مجموعه گفت‌وگوهای دورنما با یاسر میردامادی، دانش‌آموختۀ مطالعات اسلام از دانشگاه ادینبرا در اسکاتلند و مدرس و پژوهشگر اخلاق زیستی_پزشکی در مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی لندن گفت‌وگو خواهیم کرد. دربارۀ اقتدارگرایی در فقه معاصر و تأثیر آن بر تعامل فقیهان با جامعۀ امروز، ظرفیت فقه شیعی برای سازگاری با شرایط زنان مدرن و برخی دیدگاه‌های فقهی و تفسیری متفاوت و کمتر شنیده‌شده در حوزۀ زنان حرف خواهیم زد.

نسخۀ تصویری این گفت‌وگو در کانال آپارات و یوتوب دورنما قابل مشاهده است.


shenoto-ads
shenoto-ads