• 8 ماه پیش

  • 16

  • 01:00:40

گفت‌وگو با اسلام‌پژوهان (۵): کاربرد رویکرد تاریخی و تاریخ انگاره در مطالعات اسلام

رادیو دورنما
0
0
0

گفت‌وگو با اسلام‌پژوهان (۵): کاربرد رویکرد تاریخی و تاریخ انگاره در مطالعات اسلام

رادیو دورنما
  • 01:00:40

  • 16

  • 8 ماه پیش

توضیحات

در پنجمین شماره از مجموعه گفت‌وگوهای دورنما با دکتر محمدعلی طباطبایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دربارۀ کاربرد رویکرد تاریخی و به‌طور خاص بررسی تاریخ انگاره‌ها در مطالعات اسلام و پژوهش موردی ایشان در بررسی تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در بین مسلمانان گفت‌وگو کرده‌ایم.

نسخۀ تصویری این گفت‌وگو در کانال آپارات و یوتوب دورنما قابل مشاهده است.


shenoto-ads
shenoto-ads