• 1 سال پیش

  • 5.1K

  • 27:40

جرعه 42 ● گوهر فراغت چیست؟

پادکست می | Mey
4
4
0

جرعه 42 ● گوهر فراغت چیست؟

پادکست می | Mey
  • 27:40

  • 5.1K

  • 1 سال پیش

توضیحات

در جرعه قبل از زبان شوپنهاور شنیدیم که ثمره و میوه زندگی «فراغت» است. اولین پرسشی که در این جرعه به آن خواهم پرداخت چنین است که آیا زندگی فقط یک درخت است که میوه ثابتی داشته باشد؟ یا ما با جنگلی از انواع درختان روبرو هستیم که هرکدام مطابق با تجربه خود به میوه و ثمره‌ای دست خواهیم یافت؟

جرعه چهل و دوم در دو نیمه تقدیم شده و نیمه دوم تقدیم است به دوستانی که در پی مطالبی با دقت مضاعف هستند و به مقدماتی منتهی خواهد شد که در جرعه آتی به آن خواهم پرداخت.


منابع:

- کتاب در باب حکمت زندگی صفحات ۴۴ تا ۴۶

- رساله ممتاز در باب آزادی صفحات ۳۶ تا ۳۸

- کتاب متعلقات و ملحقات صفحه ۳۷۴

- کتاب جهان همچون اراده و تصور صفحات ۳۹۱ و ۶۴۰تقدیم از: حسام ایپکچی

خُم اول: حکمت زندگی – آرتور شوپنهاور

این اپیزود را می‌توانید در سایت مِی | شنوتو بشنوید.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads