• 1 سال پیش

  • 5.3K

  • 22:59

جرعه 39 ● زندگی عاریتی

پادکست می | Mey
0
0
0

جرعه 39 ● زندگی عاریتی

پادکست می | Mey
  • 22:59

  • 5.3K

  • 1 سال پیش

توضیحات

جرعه سی‌ونهم: زندگی عاریتی


شوپنهاور برای ما یک دوراهی ترسیم کرده است. او گفته یک راه به‌سمت تنهایی می‌رود و راه دیگر به‌سوی فرومایگی. ما تنها در یکی از این دو مسیر می‌توانیم حرکت کنیم. پس باید انتخاب کنیم.

در جرعه قبل، سعی کردیم این جمله و این نما از مسیر پیشِ رو را نقادانه بررسی کنیم. نقادانه یعنی چه؟

یعنی در گام اول، همه سعی‌مان بر این باشد که بفهمیم او چه می‌گوید و از زاویه نگاه او بتوانیم جمله را تماشا کنیم. در قدم دوم پرسشگری کنیم، سوالاتمان را نسبت به این گزاره مطرح کنیم و ببینیم آیا برای ما کنج پرسش‌برانگیزی باقی مانده یا نه، همه زوایا را دیده‌ایم.

حال، گام سومی از بررسی انتقادی این جمله باقی‌ست که در این جرعه می‌خواهم آن را با شما در میان بگذارم.


منابع:

- کتاب در باب حکمت زندگی – صفحه ۴۲ و ۴۳

تقدیم از: حسام ایپکچی

خُم اول: حکمت زندگی – آرتور شوپنهاور

این اپیزود را همچنین می‌توانید در سایت مِی | شنوتو بشنوید.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads