• 1 سال پیش

  • 5.5K

  • 37:56

جرعه 41 ● نه‌کار

پادکست می | Mey
1
1
0

جرعه 41 ● نه‌کار

پادکست می | Mey
  • 37:56

  • 5.5K

  • 1 سال پیش

توضیحات

در جرعه قبل بیان شد که فراغت در نگاه شوپنهاور اصالت دارد و به منزله میوه و عصاره زندگی است.

در این جرعه به بررسی مقدماتی پرداختیم که نخست بتوانیم با تعمقی بیشتر به خاستگاه «کار» بی‌اندیشیم و سپس بر اساس متن کتاب به تعریف شوپنهاور از کار نزدیک شویم.


منابع:

- کتاب در باب حکمت زندگی – صفحه ۴۴ تا ۴۶


تقدیم از: حسام ایپکچی

خُم اول: حکمت زندگی – آرتور شوپنهاور

این اپیزود را همچنین می‌توانید در سایت مِی به نشانی mey.ir بشنوید.

@Mey_podcast | ©️ @Ensanak


با صدای
حسام ایپکچی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads