• 2 ماه پیش

  • 175

  • 37:50

آلبوم همایون

فاخته
0
0
0

آلبوم همایون

فاخته
  • 37:50

  • 175

  • 2 ماه پیش

توضیحات

در این اپیزود آلبوم پاسداشت از شیوه طاهرزاده معرفی و بررسی شده است.

سرپرست محمدرضا لطفی

تار امیر شریفی

خواننده امیر اثنی عشری

سنتور ماهیار تمسکنی

کمانچه رضا پرویز زاده

تنبک سهل اله دادیان

نی سعید دولت زارعی


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads