• 2 سال پیش

  • 391

  • 33:50

دستگاه افشاری

فاخته
6
6
0

دستگاه افشاری

فاخته
  • 33:50

  • 391

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت دستگاه(آواز) افشاری تجزیه و تحلیل می شود. آثاری که می شنوید: بانگ (خشایار پارسا) لیلی وش (عارف قزوینی، امیر شریفی، مهدی امامی، فرید خردمند) اینستاگرام: parsa.khashayar تلگرام: fakhtehtonekabon

با صدای
خشایار پارسا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads