• 1 سال پیش

  • 344

  • 28:21

دستگاه بیات ترک

فاخته
1
1
1

دستگاه بیات ترک

فاخته
  • 28:21

  • 344

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این قست از پادکست فاخته به تجزیه و تحلیل دستگاه(آواز) بیات ترک پرداخته ام. آثاری که در این قسمت میشنوید به ترتیب: 1. بانگ(خشایار پارسا) 2.رحم ای خدا (عارف قزوینی، مهدی امامی، فرید خردمند، امیر شریفی) Instagram: parsa.khashayar Telegram: fakhtehtonekabon

با صدای
خشایار پارسا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads