• 1 سال پیش

  • 314

  • 35:41

آلبوم دشتی

فاخته
1
1
0

آلبوم دشتی

فاخته
  • 35:41

  • 314

  • 1 سال پیش

توضیحات
کنسرت گروه فرامرز پایور در تیر ماه 1358 با نام راز دل منتشر شده است مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه بسیار خوب از دستگاه (آواز) دشتی Instagram: parsa.khashayar Telegram: fakhtehtonekabon www.fakhtehensemble.ir

با صدای
خشایار پارسا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads