• 10 ماه پیش

  • 601

  • 28:33

دستگاه همایون

فاخته
1
1
0

دستگاه همایون

فاخته
  • 28:33

  • 601

  • 10 ماه پیش

توضیحات

دستگاه همایون و مقامهای برجسته آن بررسی واجرا شده اند.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads