• 1 سال پیش

  • 12

  • 22:27

میان وعده یکم - گفت و گو با مدیر پایگاه جهانی قنات قصبه گناباد

ترنجیات
0
0
1

میان وعده یکم - گفت و گو با مدیر پایگاه جهانی قنات قصبه گناباد

ترنجیات
  • 22:27

  • 12

  • 1 سال پیش

توضیحات

این میان وعده به ادامه بحث قنات می پردازد. آقای رسول صنوبری کارشناس محترم قنات و مدیر پایگاه جهانی قنات قصبه به تقاضای من توضیخاتی درباره قنات قصبه و شهر زیبای گناباد فرستاده اند. توصیفات ایشان البته شنیدنی هستند.


برای خواندن مقاله دکتر فرهادی به این نشانی مراجعه فرمایید:


http://ensani.ir/fa/article/405590/آزار-مَکل-مَکل-مَکین%D9%90گی-دیوک-چاهی-ویرانگرترین-و-دهشت-انگیزترین-زیرگونه-اقتصاد-بادآورده-و-پسامدهای-اقتصادی-و-اجتماعی-آن


برای خواندن مطالب بیشتر و دیدن عکس ها و فیلم ها به وبلاک ترنجیات:


toranjiat.blogspot.com 


twitter.com/toranjiat


مراجعه فرمایید.shenoto-ads
shenoto-ads