• 8 سال پیش

  • 10

  • 12:58

ازدواج دائم (ازدواج با دختر با اجازه دادگاه)

وکیل رسمی
20
20
0

ازدواج دائم (ازدواج با دختر با اجازه دادگاه)

وکیل رسمی
  • 12:58

  • 10

  • 8 سال پیش

توضیحات
یکی از سنت های حاکم بر زندگی انسا نها و عامل بقای بشر و ازدیاد نسل که مورد قبول و تایید همه قوانین بشری است موضوع ازدواج و تشکیل خانواده می باشد.نکاح یا ازدواج عقدی است که به موجب ان زن و مرد به منظور اشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متخد می شوند.نکاح دارای اقسامی است یکی ازدواج دائم و دیگری ازدواج موقت.مانند هر عقدی ازدواج نیز دارای شرایطی می باشد مانند تفاوت در جنسیت، قصد و اراده و غیره.دختر و پسر پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی می توانند ازدواج کنند اما دختران تا زمانی که ازدواج نکرده اند نیاز به اذن پدر هم دارند.اگر پدر بدون دلیل و علت موجه از اجازه خودداری کند طی تشریفاتی دختر با اجازه دادگاه می تواند ازدواج کند.ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی دارای شروطی است و همچنین در خصوص ازدواج ایرانیان خارج از کشور مقرراتی وجود دارد که برای برخورداری از حمایت های قانونی باید رعایت شوند یکی دیگر از موضوعات مهم در بحث ازدواج دائم انتخاب و تعیین محل سکونت زوجین است و همچنین بحث اشتغال و عدم اشتغال زن و حتی ادامه تحصیل یا مسافرت به خارج از کشور و بسیاری از موارد دیگر مانند شروط دوازده گانه ضمن عقد که بسیار مهم می باشند که در این پادکست آموزشی توضیح داده شده است. موارد مطرح شده در این پادکست عبارتند از : تعریف و اقسام نکاح یا ازدواج دائم – شرایط اساسی ازدواج دائم – موانع ازدواج – ازدواج دختر با اذن پدر – ازدواج دختر با اجازه دادگاه – ازدواج با اتباع خارجی – ازدواج ایرانیان خارج از کشور – اثبات زوجیت – محل سکونت و اشتغال زوجین- نشوز و ناسازگاری زوجین- تعدد زوجات- توارث زوجین- شروط ضمن عقد ازدواج هر قسمت از این پادکست ها روزهای زوج ساعت 13 منتشر خواهد شد. لطفا با نظرات خود در بهتر شدن این مجموعه با ما همراه باشید. "اگر سوالی در مورد هر بخش داشتید در قسمت نظرات بنویسید تا توسط آقای فولادی پاسخ داده شود."

shenoto-ads
shenoto-ads