• 11 ماه پیش

  • 28

  • 01:25:49

معرفی شغل: برنامه نویسی فرانت اند با مرتضی شجاعی

رادیو کارنکن
0
0
0

معرفی شغل: برنامه نویسی فرانت اند با مرتضی شجاعی

رادیو کارنکن
  • 01:25:49

  • 28

  • 11 ماه پیش

توضیحات
معرفی شغل: برنامه نویسی فرانت اند با مرتضی شجاعی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads