• 1 سال پیش

  • 28

  • 01:05:33

گفتگو با آرین افشار (1) - مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری جوانه

رادیو کارنکن
0
0
0

گفتگو با آرین افشار (1) - مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری جوانه

رادیو کارنکن
  • 01:05:33

  • 28

  • 1 سال پیش

توضیحات
گفتگو با آرین افشار (1) - مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری جوانه

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads