• 11 ماه پیش

  • 34

  • 46:45

گفتگو با آرین افشار (2) - مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری جوانه

رادیو کارنکن
0
0
0

گفتگو با آرین افشار (2) - مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری جوانه

رادیو کارنکن
  • 46:45

  • 34

  • 11 ماه پیش

توضیحات
گفتگو با آرین افشار (2) - مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری جوانه

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads