• 1 سال پیش

  • 47

  • 01:19:18

گفتگو با پیمان اکبرنیا (2) - تفکر سیستمی

رادیو کارنکن
0
0
0

گفتگو با پیمان اکبرنیا (2) - تفکر سیستمی

رادیو کارنکن
  • 01:19:18

  • 47

  • 1 سال پیش

توضیحات
گفتگو با پیمان اکبرنیا (2) - تفکر سیستمی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads