• 1 سال پیش

  • 79

  • 01:17:06

گفتگو با پیمان اکبرنیا (1) - تفکر سیستمی

رادیو کارنکن
1
1
0

گفتگو با پیمان اکبرنیا (1) - تفکر سیستمی

رادیو کارنکن
  • 01:17:06

  • 79

  • 1 سال پیش

توضیحات
گفتگو با پیمان اکبرنیا (1) - تفکر سیستمی

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads