• 1 سال پیش

  • 81

  • 39:57

بیست و ششم - فصل عقده ها ، (دوم)کانستِلاتسیون

یونگ خوانی
2
2
0

بیست و ششم - فصل عقده ها ، (دوم)کانستِلاتسیون

یونگ خوانی
  • 39:57

  • 81

  • 1 سال پیش

توضیحات

تاریخچه ی کشف عقده توسط یونگ ، کانستلاتسیون یا خوشه ای شدن عقده ها چطور روی می دهد؟ دگمه های روان مان چطور فشرده می شوند .


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads