• 1 سال پیش

  • 576

  • 29:04

نوزدهم - عقده و کهن الگو

یونگ خوانی
0
0
0

نوزدهم - عقده و کهن الگو

یونگ خوانی
  • 29:04

  • 576

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این اپیزود به مفهوم عقده از نگاه یونگ و فروید و همچنین رابطه ی بین کهن الگو و عقده پرداخته ایم.


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads