• 1 سال پیش

  • 80

  • 11:17

بیست و سوم - آغاز جلسات عمیق سازی

یونگ خوانی
0
0
0

بیست و سوم - آغاز جلسات عمیق سازی

یونگ خوانی
  • 11:17

  • 80

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این اپیزود از جلسات عمیق سازی گفته ایم که بناداریم برپا کنیم .

ایمیل : shahinlogic@gmail.com

telegram ID: shahin_soleimani


در عنوان ایمیل (subject) عمیق سازی را ذکر کنید.


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads