• 11 ماه پیش

  • 138

  • 32:23

بیست و یکم - تصویر خدا

یونگ خوانی
1
1
0

بیست و یکم - تصویر خدا

یونگ خوانی
  • 32:23

  • 138

  • 11 ماه پیش

توضیحات

به مفاهیم God image، عقده پدر و کهن الگوی پدر پرداخته ایم.


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads