• 1 سال پیش

  • 129

  • 31:41

بیست و دوم - غریزه ، عقده مادر مثبت و منفی

یونگ خوانی
0
0
0

بیست و دوم - غریزه ، عقده مادر مثبت و منفی

یونگ خوانی
  • 31:41

  • 129

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این اپیزود به غریزه و کهن الگو پرداختیم و کمی هم از عقده مثبت و منفی مادر با نگاه به ادبیات از کتاب هانس دیکمن گفته ایم.


با صدای
شاهین سلیمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads