• 2 سال پیش

 • 0

 • 08:46

قسمت پنجاه و چهارم - مقالات هفته سوم مرداد 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
0
0
0

قسمت پنجاه و چهارم - مقالات هفته سوم مرداد 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
 • 08:46

 • 0

 • 2 سال پیش

توضیحات
 1. تاثیر فلووکسامین و ایورمکتین در درمان کووید-19 https://dcricollab.dcri.duke.edu/sites/NIHKR/KR/GR-Slides-08-06-21.pdf
 2. ارتباط بین کووید-19 و زایمان زودرس https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667193X21000193?via%3Dihub
 3. ارتباط الکل و قهوه با سرطان https://www.nature.com/articles/s41467-021-24861-8
 4. تاثیر نیمه اول یا دومی بودن در آینده کودکان https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(21)00454-8/fulltext
 5. داروینیسم اجتماعی و ویژگی های شخصیتی https://journals.plos.org/plosone /article?id=10.1371/journal.pone.0254434
 6. میزان و ریسک فاکتورهای خشونت علیه پزشکان https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781456
 7. استفاده از هیوریستیک ها در تصمیم گیری بالینی https://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(21)00512-6/fulltext

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads