• 2 سال پیش

  • 0

  • 11:33

قسمت پنجاه و ششم - مقالات هفته چهارم شهریور 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
0
0
0

قسمت پنجاه و ششم - مقالات هفته چهارم شهریور 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
  • 11:33

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات

1.ریسک فاکتور های کووید-19 شدید در کودکان

https://www.journalofhospitalmedicine.com/jhospmed/article/245964/hospital-medicine/factors-associated-covid-19-disease-severity-us-children

2.ارتباط عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی با آپنه خواب انسدادی کودکان

https://academic.oup.com/sleep/advance-article/doi/10.1093/sleep/zsab198/6370190

3.ارتباط خشونت پارتنرها علیه مادران با تکامل عصبی کودکان

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10995-021-03184-6

4.تاثیر چرخه ماه در خواب

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721052992?via%3Dihub

5.ملاتونین به عنوان پیشگیری کننده آسیب کلیوی وانکومایسین

https://journals.asm.org/doi/10.1128/AAC.00462-21


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads