• 2 سال پیش

  • 0

  • 28:56

قسمت پنجاه و نهم - مقالات هفته سوم مهر 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
0
0
0

قسمت پنجاه و نهم - مقالات هفته سوم مهر 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
  • 28:56

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات

مقاله اول. کووید-19 و عوارض در مادران باردار و نوزادان

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14767058.2021.1956895

مقاله دوم. مقایسه واریان آلفا و دلتا در کودکان

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.10.06.21264467v1

مقاله سوم. ارتباط ویژگی های شخصیتی و آلزایمر

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(21)01566-3/fulltext

مقاله چهارم. ارتباط تغییرات چرخه قاعدگی در حوالی یائسگی با بیماری های قلبی عروقی

https://journals.lww.com/menopausejournal/Abstract/9000/Patterns_of_menstrual_cycle_length_over_the.96884.aspx


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads