• 2 سال پیش

  • 0

  • 37:17

قسمت شصتم - مقالات هفته چهارم مهر 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
0
0
0

قسمت شصتم - مقالات هفته چهارم مهر 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
  • 37:17

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات

مقاله اول: پیشگیری فایزر و آسترازنکا از مرگ با واریان دلتا

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2113864

مقاله دوم: فاکتور های تغذیه ای مرتبط با دیابت تیپ یک

https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(21)00426-6/fulltext

مقاله سوم: ارتباط افسردگی و اضطراب با زایمان سزارین

https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2021.00780

مقاله چهارم: خطرات مصرف روزانه آسپرین در پیشگیری اولیه از بیماری های قلبی عروقی

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1800722


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads