• 1 سال پیش

  • 1

  • 46:19

قسمت هفتاد و دوم - مقالات هفته اول بهمن 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
0
0
0

قسمت هفتاد و دوم - مقالات هفته اول بهمن 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
  • 46:19

  • 1

  • 1 سال پیش

توضیحات

مقاله اول. مقایسه اثر واکسن های استفاده شده در ایران

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.18.22269330v1

مقاله دوم. تاثیر رمدسیویر و دیگر ضد ویروس ها در برابر امیکرون و دیگر واریان ها

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.01.17.476685v1

مقاله سوم. طراحی سیستم امتیاز دهی برای پیش بینی ریسک در بیماران کووید سرپایی

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.14.22269295v1

لینک سیستم ریسک سنجی Lehigh

https://ebell-projects.shinyapps.io/LehighRiskScore/

مقاله چهارم. انجام آناستوموز روده در خوک توسط ربات جراح

https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.abj2908

مقاله ربات دندان پزشک چینی

https://futurism.com/a-chinese-robot-dentist-operated-on-a-human-patient-for-the-first-time-ever

مقاله پنجم. به اشتراک گذاری بزاق به عنوان سرنخ صمیمیت در کودکان

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abh1054

مقاله ششم. تاثیر سیگار کشیدن قبل از بلوغ پدربزرگ ها و چربی بدن نوه ها

https://www.nature.com/articles/s41598-021-04504-0


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads