• 1 سال پیش

  • 3

  • 29:02

قسمت هفتاد و پنجم - مقالات هفته چهارم بهمن 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
0
0
0

قسمت هفتاد و پنجم - مقالات هفته چهارم بهمن 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
  • 29:02

  • 3

  • 1 سال پیش

توضیحات

مقاله اول. ارتباط کووید-19 و بی خوابی

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666354622000163?via%3Dihub

مقاله دوم. میزان استفاده از درمان افسردگی در جهان

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003901

مقاله سوم. استفاده از سیلوسایبین در درمان افسردگی

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/02698811211073759

مقاله چهارم. پیشگیری سکته قلبی از پارکینسون

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.121.022768

مقاله پنجم. مقایسه وارفارین و ضدانعقادهای خوراکی مستقیم (DOACها) در درمان ترومبور وریدی مغزی

https://newsroom.heart.org/news/targeted-anti-clotting-meds-had-less-risk-of-major-bleeding-for-rare-deadly-strokes

مقاله ششم. شیوع عدم تحمل استاتین ها

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehac015/6529098


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads