• 1 سال پیش

  • 3

  • 18:47

قسمت هفتاد و ششم - مقالات هفته اول اسفند 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
0
0
0

قسمت هفتاد و ششم - مقالات هفته اول اسفند 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
  • 18:47

  • 3

  • 1 سال پیش

توضیحات

ارتباط EBNA1 و GlialCAM

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35073561/

مقاله اول. تاثیر واکسن کروناوک در کودکان

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4035405

مقاله دوم. تاثیر مکمل های تقویت کننده سیستم ایمنی در کووید-19

https://clinicalnutritionespen.com/article/S2405-4577(22)00002-X/fulltext

مقاله سوم. عدم پیشگیری مصرف سبزیجات از بیماری های قلبی عروقی

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2022.831470/full

مقاله چهارم. ارتباط مصرف ماریجوانا و شیشه در جوانی با موفقیت در بزرگسالی

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16066359.2022.2032679

مقاله پنجم. عدم تجویز آنتی بیوتیک جهت پیشگیری از اندوکاردیت عفونی توسط دندان پزشکان

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciac095/6522819


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads