• 1 سال پیش

  • 2

  • 29:50

پرسش و پاسخ: عفونت ادراری/ گیاهخواری/ برگرداندن رنگدانه مو

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
0
0
0

پرسش و پاسخ: عفونت ادراری/ گیاهخواری/ برگرداندن رنگدانه مو

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
  • 29:50

  • 2

  • 1 سال پیش

توضیحات

فرم ارسال سوالات برای پرسش و پاسخ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczjBQxCllmCu4yUyxS0

wRz1EEn-WqfhEK8QdB6g-yeOYSHaA/viewform


سوال اول. عفونت ادراری در خانم ها https://emedicine.medscape.com/article/233101-overview#a5


سوال دوم. گیاهخواری و سلامتی

https://en.wikipedia.org/wiki/Veganism#Health_effects


سوال سوم. بازگشت رنگدانه های مو https://www.karger.com/Article/FullText/504414


لکنت زبان: (پادکست پزشکی سرم اطلاعات)

https://castbox.fm/vb/318986243


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads