• 1 سال پیش

  • 0

  • 20:57

قسمت هفتاد و هفتم - مقالات هفته دوم اسفند 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
0
0
0

قسمت هفتاد و هفتم - مقالات هفته دوم اسفند 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
  • 20:57

  • 0

  • 1 سال پیش

توضیحات

مقاله اول. مقایسه توانایی عفونت زایی انواع امیکرون

https://www.researchsquare.com/article/rs-1362445/v1

مقاله دوم. میزان پیشگیری عفونت با یک نوع امیکرون از عفونت مجدد

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.24.22271440v1

مقاله سوم. ارتباط تغذیه با بیماری های مرتبط با فشارخون بالای بارداری

https://newsroom.heart.org/news/diet-may-play-a-role-in-development-of-pregnancy-complications-among-hispaniclatina-women

مقاله چهارم. مقایسه ورزش های هوازی و مقاوتی در بهبود خواب

https://newsroom.heart.org/news/resistance-exercise-may-be-superior-to-aerobic-exercise-for-getting-better-zzzs

مقاله پنجم. ارتباط قد با میزان ابتلا به سرطان کولورکتال

https://aacrjournals.org/cebp/article/doi/10.1158/1055-9965.EPI-21-0398/681974/Adult-Attained-Height-and-Colorectal-Cancer-Risk-A

مقاله ششم. مصرف کم الکل و سلامت مغز

https://www.nature.com/articles/s41467-022-28735-5


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads