• 1 سال پیش

  • 1

  • 02:05

قسمت هشتادم - مقالات هفته اول فروردین 1401

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
0
0
0

قسمت هشتادم - مقالات هفته اول فروردین 1401

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
  • 02:05

  • 1

  • 1 سال پیش

توضیحات

اولین گزارش مشاهده سویه "دلتاکرون"

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.03.19.484981v1.full

 

مقاله اول. ارتباط آسپرین با مرگ در بیماران بستری کووید-19

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2790439

مقاله دوم. استفاده از دارو های روانگردان در درمان اختلال اضطرابی پس از حادثه

https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2022/march/psychedelic-drug-combined-with-intense-therapy-improves-ptsd-symptoms.html

مقاله سوم. ریسک بالاتر سکته مغزی در افراد افسرده با سابقه سکته قلبی

https://www.acc.org/About-ACC/Press-Releases/2022/03/22/19/48/Depression-After-a-Heart-Attack-Heightens-Stroke-Risk

مقاله چهارم. ارتباط قهوه و بیماری های قلبی عروقی

https://www.acc.org/About-ACC/Press-Releases/2022/03/23/17/55/Good-News-for-Coffee-Lovers-Daily-Coffee-May-Benefit-the-Heart

مقاله پنجم. ارتباط داروهای ضدتهوع با سکته مغزی

https://www.bmj.com/content/376/bmj-2021-066192

مقاله ششم. ضررهای خوابیدن در محیط روشن

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2113290119#sec-1


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads