توضیحات
علی مقدم, رهبر فنی پروژه‌های شبکه در شرکت Cisco

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads