• 2 سال پیش

  • 25

  • 01:14:13

گفتگو با حمید محمودزاده (2) - بنیان‌گذار Didar CRM و لوکوپوک

رادیو کارنکن
0
0
0

گفتگو با حمید محمودزاده (2) - بنیان‌گذار Didar CRM و لوکوپوک

رادیو کارنکن
  • 01:14:13

  • 25

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگو با حمید محمودزاده (2) - بنیان‌گذار Didar CRM و لوکوپوک

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads