• 1 سال پیش

  • 15

  • 02:19:51

گفتگو با نیما قاضی (2) - هم‌بنیان‌گذار علی بابا و منتور اسکیل‌آپ

رادیو کارنکن
0
0
0

گفتگو با نیما قاضی (2) - هم‌بنیان‌گذار علی بابا و منتور اسکیل‌آپ

رادیو کارنکن
  • 02:19:51

  • 15

  • 1 سال پیش

توضیحات
گفتگو با نیما قاضی (2) - هم‌بنیان‌گذار علی بابا و منتور اسکیل‌آپ

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads