• 1 سال پیش

  • 150

  • 14:36

اپیزود دوم: معرفی کتاب با ترسهایت روبرو شو

کتابخون
8
8
0

اپیزود دوم: معرفی کتاب با ترسهایت روبرو شو

کتابخون
  • 14:36

  • 150

  • 1 سال پیش

توضیحات

اپیزود دوم "کتابخون" شامل گفتگویی ساده و دوستانه به همراه معرفی کتاب با ترسهایت روبرو شو توسط مهمان برنامه خانم زهره مالکیان می‌‌باشد.


با صدای
مریم خدری
زهره مالکیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads