• 9 ماه پیش

  • 765

  • 01:12
  • 01:12

  • 765

  • 9 ماه پیش

توضیحات

یه روز مردی درحالی که دست بچه کوچیکی رو گرفته بود وارد سلمونی شد و بهش گفت ...همراه قصه ها باشید


🔹 صفحه قصه ها در تلگرام https://t.me/Ghesse_ha1


🔹 کست باکس https://castbox.fm/va/5193205


🔹شنوتو https://shenoto.com/channel/podcast/Ghesse-ha


با صدای
امین سمیعی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads